Sveriges största börsbolag, via Onlinelistan

Att AstraZeneca är Sveriges största börsbolag är det ingen tvekan om. Vilka bolag som kommer därefter kan däremot variera över tid beroende på aktiekursen. Här presenteras några av de största bolagen. Källor: Onlinelistan, Wikipedia.org, Avanza.se (Läs mer nedan)

 • AstraZeneca
  AstraZeneca är ett internationellt läkemedelsföretag. Inom koncernen finns forskning, utveckling och försäljning.
 • Atlas Copco
  Atlas Copco är ett av Sveriges största industriföretag. Bland annat utvecklar och säljer de luftbehandlingssystem, produkter inom energiflöden samt kompressorer.
 • ABB
  ABB är ett svensk-schweiziskt företag som leverera sina produkter över hela världen. De är verksamma inom teknik- och automationsteknik.
 • Investor
  Investor är ett investmentbolag som alltså äger aktier i andra bolag. Utöver det är de även majoritetsägare i flera mindre bolag. Dess värde avgörs därmed av innehavets värdeutveckling.
 • Nordea
  Nordea ä Sveriges största bank gällande börsvärde. De vänder sig både till privata kunder och företagskunder. Detta med alla finansiella tjänster som kan förväntas av en bank. Främst är de stora i Norden och delar av Baltikum.

Källor:

Onlinelistan
Onlinelistan har sin historia i Sveriges äldsta länksamling. Den började byggas upp av SUNET och har sedan dess förändrats i utseende och funktion. Idag ägs Onlinelistan av ett SEO-bolag som låter företag publicera korta informativa texter om unika webbplatser. Efter att de granskats manuellt blir de publicerade varpå listan kan användas av besökarna för att hitta kvalitativa webbplatser. Onlinelistan kan därmed användas för att få kortfattad information om en specifik webbplats.

Avanza
När Avanza lanserades var det som en ”nätbank som utmanar storbankerna”. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt på den finansiella marknaden och Avanza har breddat sitt utbud. Redan från början var det primärt sparande och investeringar som de hade fokus på och det är fortfarande deras största inriktning. Men de har även flera andra finansiella tjänster.

Wikipedia
Wikipedia är den ”självklara vägen till kunskap”. En öppen databas där vem som helst kan lägga upp faktaartiklar om ”vad som helst”. Däremot kontrolleras den fakta som läggs upp regelbundet och alla med inloggning kan på de flesta artiklar redigera eventuella felaktigheter.
För att få kortfattad och saklig information kan Wikipedia med fördel användas. Samtliga de företag som nämns i listan ovan har exempelvis en egen artikel om sig. Dessutom finns ofta hänvisningar och länkar som gör det möjligt att fördjupa sig mer inom området.

Hur fungerar bindningstid och uppsägningstid på företagslarm?

Ett företagslarm kan vara en bra investering – om inte annat för att öka säkerheten inom företaget. Det finns idag många larmleverantörer som erbjuder sina tjänster inom området och något som man kanske inte tänker på om man funderar på att skaffa ett larm på företaget är hur det ser ut med bindningstider och uppsägningstider.

Nedan följer lite generell information kring detta, som kan vara dra att ta del av innan man investerar i ett larmsystem.

Bindningstid för företagslarm

När man tecknar abonnemang förekommer ibland bindningstid och eftersom många företagslarm är just en form av abonnemang är det vanligt att frågan kommer upp. Bindningstiden är den tiden man bilder upp sig att ingå avtalet och betala för abonnemanget och hur lång den kan vara kan såklart variera. Några vanliga exempel på bindningstid är:

 • 3 månader
 • 6 månader
 • 12 månader
 • 24 månader

Vad gäller bindningstid för företagslarm är det inte så vanligt – men det förekommer hos en del leverantörer. Det kan därför vara bra att kolla upp för den som planerar att teckna ett abonnemang för företagslarm. Bindningstid behöver inte vara något negativt men väl värt att känna till att man ingår ett avtal kring just det.

Uppsägningstid för ett företagslarm

Även uppsägningstid kan vara bra att hålla koll på för den som planerar eller funderar på att skaffa ett företagslarm. Här är det mer vanligt att det förekommer en varierande period, från att man meddelar att man vill säga upp larmet, tills att det faktiskt sker.

Varför man väljer att säga upp sitt larm kan såklart bero på flera olika orsaker, så som att verksamheten ska läggas ner eller flyttas eller att man helt enkelt inte är nöjd. Oavsett är det alltså bra att tänka på uppsägningstiden eftersom den som sagt nästan alltid förekommer när man ingår något slags avtal. Det kan vara bra att kolla upp hur långa uppsägningstider olika leverantörer har man ännu viktigare att hålla koll på den tiden när man har tecknat avtalet.

Perioden för uppsägning kan variera ganska mycket och kan vara alltifrån 30 dagar till 6 månader. Missar man denna detalj och behöver säga upp larmet av någon anledning kan man alltså tvingas till onödiga kostnader under denna tid – så det är bättre att vara på den säkra sidan!

Integrera Unifaun mot WooCommerce

Att integrera Unifaun med WooCommerce innebär att information som en kund lämnar, vid beställning i en E-handel, direkt går vidare till denna logistikplattform. På plattformen används därefter denna information till att direkt skapa logistikordrar till samarbetande logistikföretag. Med integrationen tar Unifaun ännu ett steg till en enklare administration kring logistik.

Automatisera hela, eller delar av, logistikflödet

Fördelen med att integrera WooCommerce med plattformen är tidsbesparingen som sker genom ett smidigare logistikflöde. Beroende på vilka olika logistikalternativ en E-butik erbjuder sina kunder kan hela eller delar av detta flöde automatiseras tack vare integreringen.

Plugin skapar brygga från WooCommerce till Unifaun

För att WooCommerce ska kunna kommunicera med Unifaun krävs att ett plugin laddas ner och installeras. Det heter ”Woo Pacsoft Unifaun” och hittas direkt i plugin-katalogen som nås via ”Dashboard” i en WordPress-installation.

 • Klicka på PLUGIN
 • Klicka på LÄGG TILL
 • Sök upp ”Woo Pacsoft Unifaun”
 • Ladda hem och installera

Det som sedan krävs är att en API-nyckel anges. Det är en nyckel som ges av Unifaun och som därmed ”öppnar upp” en kommunikationsväg mellan dessa program. En API-nyckel innebär att information löpande hämtas av en mjukvara från de andra mjukvaran.

När detta är genomfört kommer informationen att automatiskt föras från WooCommerce, via detta plugin, till Unifaun.

Automatiska logistikordrar

Hos Unifaun går det att manuellt skapa logistikordrar till önskat fraktbolag. Det är en process som förenklas betydligt med den kopplingen som beskrivs ovan. Informationen som skickas från WooCommerce används automatiskt för att skapa ordrar till förvald logistikpartner. Som företagare underlättar detta logistikhanteringen rejält då det enda som kvarstår är att skriva ut de ordrar som önskas användas. Det går även att välja flera tillägg som exempelvis notifiering till kund när ett paket är på väg.

Vad behövs för att komma igång?

 • WooCommerce
  Denna koppling kan enbart genomföras på E-butiker som har WooCommerce som E-handelsplattform.
 • Unifaun
  Företagaren behöver även ha konto hos Unifaun eftersom det är där som logistikordrarna kommer att skapas.
 • XML-posting
  XML-posting kallas även för orderkoppling och innebär att koppling kan ske med API-nyckel mellan de olika systemen.
 • PHP 5.6
  Webbplatsen behöver ha PHP 5.6 – eller senare version. De som inte vet hur detta ska kontrolleras kan kontakta sitt webbhotell, eller sin webbyrå, som snabbt kan kontrollera detta.

Starta eget? Så hittar du allt om företagande!

Starta eget? Så hittar du allt om företagande!

Att starta eget kan vara ett mycket stort steg i livet. Det finns däremot flera webbplatser som ger hjälp och stöd på vägen. Webbplatser med allt om företagande – från registrering till aktieutdelning.

Verksamt.se

Verksamt.se är samlingsplatsen för information till företagare – från myndigheterna. Via portalen kan allt om företagande hittas kring att starta eget, driva och utveckla till att avveckla. En portal som flera myndigheter har samarbetat för att ta fram för att möta företagarnas behov av enkel administration och tydlig information. Inom ”Starta” hittas exempelvis:

 • Ansök om F-skatt
 • Registrera företag eller förening
 • Registrera dig för moms

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ansvar för att utvärdera om nystartade företag har rätt till Starta-eget-bidrag. Ett bidrag som ska hjälpa personer att våga ta steget till att starta eget. Delvis kan personal hos Arbetsförmedlingen ge svar inom företagande men framförallt är det just stöd på vägen som de kan bidra med.

Allt om företagande via bloggar / nyhetsportaler

Det finns ett flertal nyhetssidor, webbportaler och bloggar som anger att de skriver om ”allt inom företagande”. Oftast finns däremot en viss inriktning. Det kan exempelvis vara att texterna är skrivna för nystartade företag, microföretag eller företag inom en viss bransch.

Självklart kan innehållet attrahera företagare inom flera olika branscher men genom att hitta den webbportal som framförallt vänder sig mot passande målgrupp kommer innehållet upplevas mer intressant.

Affärstidningarna ger nyheterna

Det finns ett par olika affärstidningar. En del utkommer dagligen medan andra en gång i veckan eller som månadsmagasin. Dessa tar upp allt om företagande utifrån ett nyhetsperspektiv. Det kan vara reportage, artiklar om nya lagar eller intervjuer. Det som framförallt skiljer mot företagsportaler är att allt har ett specifikt nyhetsvärde. Portalerna brukar istället vara mer inriktade på statiska informationsartiklar.

Måste företagaren veta allt…

Det är lätt, att som småföretagare, försöka vilja förstå allt om företagande för att därigenom kunna ta rätt beslut. Men det är generellt bättre att köpa in dessa tjänster. Frågor kring bokföring och redovisning kan köpas in från en redovisningsbyrå och juridiska frågor bör tas med en advokat. Hemsidan kan webbyrån bygga och marknadsföring kan läggas på en marknadsföringsbyrå.

På detta sätt kan företagaren fokusera på kärnverksamheten och förlita sig på proffs inom sitt område. Att vara företagare innebär alltså inte att man måste kunna allt om företagande.

Jurister och advokater – hjälpande händer i krisen

Oavsett på vilken sida av brottet du sitter på, som offer eller tilltalad så finns det jurister och advokater som jobbar för att du ska få den rättsliga hjälp och stöd du behöver. De spelar en viktig roll i upprätthållandet av den säkra och demokratiska rättsprocessen som finns i Sverige.

Både jurister och advokater ska ha en lång utbildning och vara experter på att tyda lagboken och ge rättslig rådgivning. För att få kalla sig advokat har man förutom utbildning och erfarenhet, beviljats medlemskap i Sveriges advokatsamfund. Enkelt beskrivet har jurister och advokater samma grundutbildning men det är åren därefter som skiljer deras karriärval åt. En advokat är i grunden alltid jurist men en jurist är inte alltid advokat.

Dessa yrkesgrupper finns för att hjälpa de personer, organisationer eller företag som behöver rättslig rådgivning. Inom juridiken finns många olika områden och de flesta har valt att specialisera sig inom ett specifikt område.

Vad är skillnaden mellan jurister och advokater?

Det finns två markanta skillnader mellan jurister och advokater:

 • Tystnadsplikt
 • Skyddad titel

En advokat har tystnadsplikt gentemot sin klient. För juristen finns ingen lagstadgad tystnadsplikt men vanligt förekommande är att juristen skrivit på sekretessavtal för att inte kunna föra information vidare.

En annan viktig sak att tänka på är att advokat är en skyddad titel medan jurist inte är det, alla kan därför egentligen kalla sig för jurist. Ska du hitta en lämplig företrädare till dig själv kan det därför vara bra att läsa på om personen i fråga och om hens bakgrund. I grund och botten ska du dock kunna lita på att jurister och advokater är experter på sitt område och beroende på vad du behöver hjälp med så ska du kunna lita på att de gör sitt yttersta för att hjälpa dig tolka lagboken och de regler som finns att förhålla sig till.

Det kan för många kännas obehagligt att befinna sig i en rättsprocess, oavsett i vilken roll man befinner sig i. Lugnande tankar kan vara att dessa personer ska vara lojala mot dig och att de är väl insatta i det de ska stötta dig i. Du har rätt till att bli tilldelad en rättslig rådgivare om du hamnat i en rättsprocess. Du ska inte behöva gå igenom den ensam.

Hyra ut fastighet

Få ekonomi i fastigheten

Som nybörjare inom fastighetsinvestering så rekommenderar man att att satsa pengarna på en fastighet som inte är ”för” stor. Detta för att minimera riskerna, dessutom är hyrorna för bostadshus i sverige reglerade vilket gör att det blir enklare att sätta hyrorna så dom överstiger driftskostnaderna för fastigheten.

När man kommer till kommersiella fastigheter så är hyressättning  fri dvs att marknaden styr hyran och du har rätt att sätta den hyran du vill. Detta kan dock vara lite riskabelt eftersom du har ingen garanti för att din hyresintäkt kommer att bli högre än din driftskostnad. Marknaden styr helt detta!

Om man ser till risken så har du möjlighet att plocka ut en större vinst med kommersiella fastigheter eftersom att det följer lite med risktagandet. Satsa därför säkert till en början med mindre bostadshus om du inte har råd att chansa!

För mer intressant läsning kring uthyrning av fastigheter läs!

Energikostnader

Spara pengar på energi!

En av det största kostnaderna för dig som villaägare under vintertid är uppvärmning och el! Det finns väldigt många hus som inte har tillräckligt med isolering där således mycket av den värmen som produceras i huset läcker ut.

Det kan även vara så att fönstren i huset sett sina bättre dagar och bidrar till att kall luft strömmar in eller att din värme läcker ut. Om du vill se över dina energi kostnader rekommenderar vi att ni ser över fönster och dörrar, kontrollera även din värme panna, är den gammal?

Det kan vara ide att byte både värmekälla, se över om man behöver tilläggsisolera och kontrollera sina fönster. När och om man vill göra en sådan renovering har man rätt att utnyttja ROT-avdrag i och med det halverar man arbetskostnaden och i sin tur så ökar du även värdet på din fastighet!

 

Läs om billig och hållbar energi!

Syns du som företagare på sociala medier?

Det blir bara viktigare att synas digitalt!

Idag kan man nästan säga att om man inte finns på internet och dom sociala medier som finns där så existerar man inte! Nästan alla människor som behöver hjälp med en tjänst eller letar en ny pryl gör idag en sökning på nätet!

Google är ett av det största och vanligaste verktyget för att söka information på internet. Vare sig det gäller varor, tjänster eller fakta! Idag lägger företagen allt mer pengar för att synas på denna plattform och ranka sina hemsidor högre för att komma närmast toppen i sökningarna som görs på internet dvs dom olika sökmotorerna däribland google!

Att synas på internet kan vara direkt livsviktigt för ditt företag. Som nyföretagare är det otroligt viktigt att lägga ner tid på detta redan från början så att du får den tillväxt du önskar.

Länk till fler intressanta artiklar om teknik och sociala medier!

Bärbar dator eller surfplatta?

Bestäm utefter arbetsområde!

Står du i valet och kvalet mellan att köpa en bärbar dator eller en surfplatta? Det finns ganska många stora skillnader på surfplattor och bärbara datorer. Det som man först lägger märke till är att det inte finns med ett tangentbord till en surfplatta. Många tycker att det går lika fint utan tangentbordet, men det har ju naturligtvis med vilket användningsområde du har för din dator/surfplatta.

Är du den som skriver mycket så kommer du att behöva ett tangentbord och då räcker det inte med en surfplatta såvida du inte köper ett externt tangentbord till surfplattan och kopplar det via bluetooth. Om du mest skall använda din enhet för att läsa och se på film så är det kanske helt onödigt att köpa en ”hel” dator till detta och den lilla text du då skriver fungerar lika bra att mata in på touch skärmen.

För fler artiklar om teknik se vidare!

Spådomskonst!

Divination är ett finare ord för spådomskonst!

Personer som kan göra läggningar/sia på framtiden och för all del bakåt i tiden också kallas i dag för vägledare eller siare/sierskor. Det finns flera olika sätt att förutspå framtiden på, detta betyder inte att alla vägledare behärskar alla olika sätt.

Några olika typer av ”verktyg” för en vägledare kan vara en tarot kortlek, detta skulle jag tro är den vanligaste, kristallkula, pendel, orakelkort, änglakort och runor. Dessa verktyg kan även användas på olika sätt utav vägledaren.

Några av dom vanligaste frågorna en vägledare kan få handlar ofta om kärlek, arbete eller borttappade saker.

Vill du läsa mer om tarot följ länken: www.schapparna.se