Personlig assistans i Göteborg hjälper personer att klara vardagen

De aktörer som erbjuder tjänster inom personlig assistans i Göteborg hjälper många personer i denna region att klara av vardagen på ett bra sätt. Hur mycket assistans denna grupp av individer behöver varierar förstås från person till person. Det kan sträcka sig från allt till lite mindre omfattande hjälp till betydligt mer omfattande sådan. Därför är det viktigt att dessa tjänster anpassas för individen ifråga.

4 sätt på vilka personlig assistans i Göteborg kan vara dig till gagn

Genom att köpa tjänster inom personliga assistans i Göteborg kan du bland annat få hjälp med att:

  • Klä på dig. När det kommer till att hjälpa en person som har svårigheter att klä på sig är tålamod A och O. Du bör uppmuntras att göra så mycket som du själv klarar av på egen hand. Därför kräver denna bit ofta en hel del tid och uppmuntran. Det är också viktigt att det hela går rätt till. Om kläderna sitter ojämnt på kroppen riskerar de att skapa onödigt skavande och tryck på olika delar av kroppen.
  • Bada och duscha. En annan vardaglig uppgift som du kan få hjälp med genom att köpa personlig assistans i Göteborg är att bada och duscha. Här är det såklart viktigt att du får så mycket avskildhet som är möjligt utifrån din personliga förmåga. Din personliga assistent bör endast finnas närvarande då denne absolut måste närvara. En duschstol kan med fördel användas för att hjälpa dig att stödja din egen vikt om så krävs.
  • Borsta tänderna. Det är såklart viktigt att alla delar av den personliga hygienen sköts på ett bra sätt. Därför är även munhälsan viktig och för att upprätthålla en god sådan behöver du borsta tänderna regelbundet. Även detta är någonting som din personliga assistent kan hjälpa dig att göra om du inte själv klarar av det. Det krävs trots allt en hel del finmotorik för att kunna borsta tänderna och tandköttet på ett bra sätt.
  • Gå på toaletten. Du kan också ha svårigheter att gå på toaletten på egen hand. Men det kan även handla om svårigheter i förmågan att kommunicera detta behov. Även detta är dock någonting som du kan få hjälp med av din personliga assistent.