Jurister och advokater – hjälpande händer i krisen

Oavsett på vilken sida av brottet du sitter på, som offer eller tilltalad så finns det jurister och advokater som jobbar för att du ska få den rättsliga hjälp och stöd du behöver. De spelar en viktig roll i upprätthållandet av den säkra och demokratiska rättsprocessen som finns i Sverige.

Både jurister och advokater ska ha en lång utbildning och vara experter på att tyda lagboken och ge rättslig rådgivning. För att få kalla sig advokat har man förutom utbildning och erfarenhet, beviljats medlemskap i Sveriges advokatsamfund. Enkelt beskrivet har jurister och advokater samma grundutbildning men det är åren därefter som skiljer deras karriärval åt. En advokat är i grunden alltid jurist men en jurist är inte alltid advokat.

Dessa yrkesgrupper finns för att hjälpa de personer, organisationer eller företag som behöver rättslig rådgivning. Inom juridiken finns många olika områden och de flesta har valt att specialisera sig inom ett specifikt område.

Vad är skillnaden mellan jurister och advokater?

Det finns två markanta skillnader mellan jurister och advokater:

  • Tystnadsplikt
  • Skyddad titel

En advokat har tystnadsplikt gentemot sin klient. För juristen finns ingen lagstadgad tystnadsplikt men vanligt förekommande är att juristen skrivit på sekretessavtal för att inte kunna föra information vidare.

En annan viktig sak att tänka på är att advokat är en skyddad titel medan jurist inte är det, alla kan därför egentligen kalla sig för jurist. Ska du hitta en lämplig företrädare till dig själv kan det därför vara bra att läsa på om personen i fråga och om hens bakgrund. I grund och botten ska du dock kunna lita på att jurister och advokater är experter på sitt område och beroende på vad du behöver hjälp med så ska du kunna lita på att de gör sitt yttersta för att hjälpa dig tolka lagboken och de regler som finns att förhålla sig till.

Det kan för många kännas obehagligt att befinna sig i en rättsprocess, oavsett i vilken roll man befinner sig i. Lugnande tankar kan vara att dessa personer ska vara lojala mot dig och att de är väl insatta i det de ska stötta dig i. Du har rätt till att bli tilldelad en rättslig rådgivare om du hamnat i en rättsprocess. Du ska inte behöva gå igenom den ensam.