Personlig assistans i Göteborg hjälper personer att klara vardagen

De aktörer som erbjuder tjänster inom personlig assistans i Göteborg hjälper många personer i denna region att klara av vardagen på ett bra sätt. Hur mycket assistans denna grupp av individer behöver varierar förstås från person till person. Det kan sträcka sig från allt till lite mindre omfattande hjälp till betydligt mer omfattande sådan. Därför är det viktigt att dessa tjänster anpassas för individen ifråga.

4 sätt på vilka personlig assistans i Göteborg kan vara dig till gagn

Genom att köpa tjänster inom personliga assistans i Göteborg kan du bland annat få hjälp med att:

  • Klä på dig. När det kommer till att hjälpa en person som har svårigheter att klä på sig är tålamod A och O. Du bör uppmuntras att göra så mycket som du själv klarar av på egen hand. Därför kräver denna bit ofta en hel del tid och uppmuntran. Det är också viktigt att det hela går rätt till. Om kläderna sitter ojämnt på kroppen riskerar de att skapa onödigt skavande och tryck på olika delar av kroppen.
  • Bada och duscha. En annan vardaglig uppgift som du kan få hjälp med genom att köpa personlig assistans i Göteborg är att bada och duscha. Här är det såklart viktigt att du får så mycket avskildhet som är möjligt utifrån din personliga förmåga. Din personliga assistent bör endast finnas närvarande då denne absolut måste närvara. En duschstol kan med fördel användas för att hjälpa dig att stödja din egen vikt om så krävs.
  • Borsta tänderna. Det är såklart viktigt att alla delar av den personliga hygienen sköts på ett bra sätt. Därför är även munhälsan viktig och för att upprätthålla en god sådan behöver du borsta tänderna regelbundet. Även detta är någonting som din personliga assistent kan hjälpa dig att göra om du inte själv klarar av det. Det krävs trots allt en hel del finmotorik för att kunna borsta tänderna och tandköttet på ett bra sätt.
  • Gå på toaletten. Du kan också ha svårigheter att gå på toaletten på egen hand. Men det kan även handla om svårigheter i förmågan att kommunicera detta behov. Även detta är dock någonting som du kan få hjälp med av din personliga assistent.

Därför måste attefallshus byggas på en fastighet med bostadshus

Sedan 2014 är det möjligt för svenska villaägare att bygga ett litet minihus på sin fastighet. Vi syftar såklart på attefallshus – en typ av riktigt hus men i betydligt mindre format. Det är faktiskt till och med möjligt att uppföra dessa småhus som egna bostäder med egen adress. Det betyder att du kan låta en person bo där på heltid och använda huset som en permanentbostad.

Men varför måste attefallare byggas på en fastighet med existerande bostadshus? Detta är en fråga som många ställer sig. Det hade ju såklart vara smidigt att kunna bygga dessa små hus på en fastighet som i dagsläget saknar ett primärt bostadshus. Men det är alltså inte tillåtet att uppföra ett attefallshus på en bit mark där det inte redan finns ett hus.

Detta är någonting som många upplever som väldigt frustrerande. Anledningen till detta är att många kanske inte har råd att betala de i vissa fall extremt höga bostadspriser som råder i vårt land. Å andra sidan hade de istället kunna köpa en bit mark och bygga en attefallare på fastigheten. Ett sådant hus vore fullt tillräckligt för många ensamhushåll och mindre familjer att använda som permanentbostad. Det är såklart bättre än att sakna bostad eller att behöva förlita sig på andrahandskontrakt och liknande.

Därför kan du inte bygga ett attefallshus på en tomt utan befintligt hus

Så hur kommer det sig att du tvingas köpa ett i många fall smått otroligt dyrt “riktigt” hus som är betydligt större för att kunna få uppföra ett attefallshus på tomten? Varför kan du inte bara få köpa en bit mark och bygga ett nyckelfärdigt litet hus på denna? Hur kommer det sig att det är så avgörande att det finns en huvudsaklig bostad på tomten redan på förhand?

Det finns framför allt två svar på denna fråga:

  • Vissa spekulerar i att det beror på att om det skulle finnas en stor tillgång på mindre och billigare bostäder skulle priserna på större och dyrare bostäder sjunka. Alltför drastiska minskningar av bostadspriserna skulle resultera i att många bostadsägare skulle bli överbelånade. Därför vill man förhindra att så sker genom att luta sig mot denna regel.
  • Ett bygglov krävs för det första huset på tomten. Attefallare är som bekant bygglovsbefriade förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Parkbänkar är mer än bara bänkar i en park

En parkbänk är så mycket mer än enbart en bänk som är utplacerad i en park. Det krävs nämligen viss eftertanke för att välja bänkar som verkligen passar parken ifråga. För om du skulle köpa parkbänkar till dina vänner skulle du ju lägga en hel del tanke bakom inköpet. Därför bör du som ansvarar för inköp av parkmöbler ställa dig frågan vilken slags bänk du personligen skulle vilja ge bort som en gåva.

Att välja en bänk till parken bör inte vara ett särskilt svårt beslut. Du ska inte heller behöva göra omfattande efterforskningar eller utförliga analyser inför köpet. Ställ dig istället de rätta frågorna så har du större möjligheter att köpa in riktigt bra parkbänkar. Skyltab har ett brett sortiment av parkbänkar och andra parkmöbler för offentlig utemiljö.

Frågor att ställa dig när du väljer mellan olika parkbänkar

När du ska köpa in nya bänkar till din park bör du ställa dig själv följande frågor:

  • Är utseendet viktigt? Du vill såklart inte köpa in parkbänkar som inte har en tilltalande design, även om de ska placeras utomhus. Många bänkar har dock ett ganska intetsägande utseende – de är vare sig vackra eller fula. De är helt enkelt som bänkar är i allra största allmänhet. Men vad du istället bör ha i åtanke är huruvida bänkarna ifråga passar väl in i den parkmiljö där de är tänkta att placeras.
  • Bör de vara bekväma? Långt ifrån alla bänkar för parker är utformade för att vara särskilt bekväma. Men om du vill att parken ifråga ska vara inbjudande och trevlig att besöka är bekvämligheten en viktig faktor. En träbänk är generellt sett mer behaglig att sitta långa stunder på än en metallbänk. Detta gäller inte minst när det är kyligare utomhus. Dessutom bör det eventuella ryggstödet inte vara alltför lågt beläget för den genomsnittliga parkbesökaren.
  • Ska de vara hållbara? Du bör även fråga dig huruvida bänkarna ska hålla i enbart några år eller mer eller mindre en livstid. Få bänkar håller riktigt så länge som en hel livstid, men det finns modeller som är goda för åtminstone 20-30 års bruk.
  • Hur många besökare ska rymmas på bänken? Det finns bänkar som lämpar sig bäst för en eller ett fåtal besökare. Men det finns även bredare bänkar med plats för fler besökare.

Energikostnader

Spara pengar på energi!

En av det största kostnaderna för dig som villaägare under vintertid är uppvärmning och el! Det finns väldigt många hus som inte har tillräckligt med isolering där således mycket av den värmen som produceras i huset läcker ut.

Det kan även vara så att fönstren i huset sett sina bättre dagar och bidrar till att kall luft strömmar in eller att din värme läcker ut. Om du vill se över dina energi kostnader rekommenderar vi att ni ser över fönster och dörrar, kontrollera även din värme panna, är den gammal?

Det kan vara ide att byte både värmekälla, se över om man behöver tilläggsisolera och kontrollera sina fönster. När och om man vill göra en sådan renovering har man rätt att utnyttja ROT-avdrag i och med det halverar man arbetskostnaden och i sin tur så ökar du även värdet på din fastighet!

 

Läs om billig och hållbar energi!