Därför måste attefallshus byggas på en fastighet med bostadshus

Sedan 2014 är det möjligt för svenska villaägare att bygga ett litet minihus på sin fastighet. Vi syftar såklart på attefallshus – en typ av riktigt hus men i betydligt mindre format. Det är faktiskt till och med möjligt att uppföra dessa småhus som egna bostäder med egen adress. Det betyder att du kan låta en person bo där på heltid och använda huset som en permanentbostad.

Men varför måste attefallare byggas på en fastighet med existerande bostadshus? Detta är en fråga som många ställer sig. Det hade ju såklart vara smidigt att kunna bygga dessa små hus på en fastighet som i dagsläget saknar ett primärt bostadshus. Men det är alltså inte tillåtet att uppföra ett attefallshus på en bit mark där det inte redan finns ett hus.

Detta är någonting som många upplever som väldigt frustrerande. Anledningen till detta är att många kanske inte har råd att betala de i vissa fall extremt höga bostadspriser som råder i vårt land. Å andra sidan hade de istället kunna köpa en bit mark och bygga en attefallare på fastigheten. Ett sådant hus vore fullt tillräckligt för många ensamhushåll och mindre familjer att använda som permanentbostad. Det är såklart bättre än att sakna bostad eller att behöva förlita sig på andrahandskontrakt och liknande.

Därför kan du inte bygga ett attefallshus på en tomt utan befintligt hus

Så hur kommer det sig att du tvingas köpa ett i många fall smått otroligt dyrt “riktigt” hus som är betydligt större för att kunna få uppföra ett attefallshus på tomten? Varför kan du inte bara få köpa en bit mark och bygga ett nyckelfärdigt litet hus på denna? Hur kommer det sig att det är så avgörande att det finns en huvudsaklig bostad på tomten redan på förhand?

Det finns framför allt två svar på denna fråga:

  • Vissa spekulerar i att det beror på att om det skulle finnas en stor tillgång på mindre och billigare bostäder skulle priserna på större och dyrare bostäder sjunka. Alltför drastiska minskningar av bostadspriserna skulle resultera i att många bostadsägare skulle bli överbelånade. Därför vill man förhindra att så sker genom att luta sig mot denna regel.
  • Ett bygglov krävs för det första huset på tomten. Attefallare är som bekant bygglovsbefriade förutsatt att vissa villkor uppfylls.