Motorsågar

Vad vet du om motorsågar?

En motorsåg eller så kallad kedjesåg är en handhållen ”mobil” enhet. Det har antingen en motor som drivs på bensin eller el. En eldriven motorsåg kan antingen drivas med en sladd som sätts i ett uttag eller med ett batteripack. Är sågen inte eldriven så har den förmodligen en tvåtaktsmotor men det finns även 4-taktare.

Motorsågen har ett sågsvärd som är försett med en sågkedja som löper hela vägen runt svärdet och det är kedjan som drivs runt med hjälp av motorn. Det är viktigt att man fyller på kedjeolja på sin maskin om den har en behållare för detta annars får man smörja kedjan för hand. För att hålla kedjan ”vass” får man slipa den ofta för att den inte skall bli sö och detta görs med en runfil.

Besök sidan för fler artiklar!